Løsninger

Jeres selvforklarende styresevalueringsrapport inneholder følgende:

 • En oversikt over hvordan respondentene vurderer styret, oppdelt i kategorier som for eksempel strategiutvikling, møteeffektivitet, styrets dynamikk, samarbeid med administrerende direktør og daglig ledelse, med mer

 • Respondentenes kommentarer til hver kategori. I tilfeldig orden for å sikre at ingen kommentar kobles direkte til en respondent

 • Oversikt over de utsagn, som oppnår den høyeste gjennomsnittlige "score"


 • Oversikt over de utsagn, som oppnår den laveste gjennomsnittlige "score"

 • Oversikt over de utsagn, hvor styret og den daglige ledelse har mest divergerende oppfattelser

 • Detaljerte resultater – den gjennomsnittlige “score" for hvert utsagn og, hvis relevant, også vist i segmenter (styret vs. den daglige ledelse)

 • Benchmarking - Benchmarking vs. andre styrer i vår databank (som inneholder tusenvis av respondenter) og benchmarking i forhold til styrets resultater fra tidligere års selv-evaluering (når relevant/hvis mulig)
 • Individuelle evaluerings rapporter (valgfritt) distribuert til styreleder som kan dele denne med det pågjeldende styremedlem. Dette er anonymisert feedback innsamlet fra øvrige respondenter med hensyn til hva hvert enkelt styremedlem gjør godt og hva hvert enkelt styremedlem evt. med fordel kan gjøre mere eller mindre av
 • Cognitive Diversity Profiling – som et supplement til de individuelle rapportene kan man også legge til en unik, spesialisert, dypere vurdering som lar enkeltpersoner få en bedre forståelse av sine relative styrker og utviklingsområder i forhold til øvrige styrekollegaer

Hvis du har spørsmål til rapporten eller ønsker vår erfarne «voice-over» og perspektivisering av resultatene, kan dette inkluderes.

Det samlede honorar for ovennevnte er € 4.000 – 7.000 avhengig av styrets krav og ønsker.

Dette får dere

 • Velprøvde spørreskjemaer

  Basert på beste praksis fra Leadership Advisor Groups mangeårige erfaring med gjennomføring av styreevalueringer.

 • Benchmark mot bransjeledere

  Sammenlign resultatene med resultatene fra andre bedrifters og organisasjoners styreevalueringer.

 • Raske resultater

  Vi gjør jobben med å sende lenker og påminnelser. Vi oppretter og sender rapporten innen to uker etter at undersøkelsen er fullført.

 • Eksperter i god selskapsledelse

  Vi kjenner til de relevante retningslinjene for selskapsledelse og tilpasser spørreskjemaene slik at de matcher.

 • Innsiktsfulle rapporter

  Lettforståelige rapporter, inklusive grafer (scoring) og kommentarer fra respondenter, hjelper dere med å kartlegge styrets styrker, samt muligheter for forbedring.

 • Fleksibelt oppsett

  Inviter kun styremedlemmer eller inkluder også ledere. Hvis det er relevant, kan vi legge til spørsmål om enkeltpersoners og komiteers prestasjoner.

 • Mål fremskritt

  På forespørsel lagrer vi resultatene dine, slik at du enkelt kan gjenta prosessen årlig og følge med på hvordan styret utvikler seg.

Dybdegående, ekstern evaluering hvert tredje år

I tillegg til en årlig egenevaluering, er det god praksis å gjennomføre en mer omfattende, ekstern (tredjeparts-) evaluering av styret minst hvert tredje år. Ta kontakt med Leadership Advisor Group for ekspertråd og for å få fullkommen innsikt i styrets sterke sider og forbedringspotensialer.