Kontakt

Vennligst bruk skjemaet nedenfor for å fortelle oss om dine behov.

Vi kan hjelpe med

  • Velprøvde spørreskjemaer
  • Benchmark mot bransjeledere
  • Raske resultater
  • Innsiktsfulle rapporter
  • Fleksibelt oppsett

Ta gjerne også kontakt hvis du har andre spørsmål.

Dybdegående, ekstern evaluering hvert tredje år

I tillegg til en årlig egenevaluering, er det god praksis å gjennomføre en mer omfattende, ekstern (tredjeparts-) evaluering av styret minst hvert tredje år. Ta kontakt med Leadership Advisor Group for ekspertråd og for å få fullkommen innsikt i styrets sterke sider og forbedringspotensialer.