Ressurser

Interessert i å lese om governance guidelines samt våre råd og research om godt styrearbeide?

Dybdegående, ekstern evaluering hvert tredje år

I tillegg til en årlig egenevaluering, er det god praksis å gjennomføre en mer omfattende, ekstern (tredjeparts-) evaluering av styret minst hvert tredje år. Ta kontakt med Leadership Advisor Group for ekspertråd og for å få fullkommen innsikt i styrets sterke sider og forbedringspotensialer.