Resurser

Intresserad av att veta mer om styrningsriktlinjer och läsa våra råd och vår forskning om förstklassigt styrelsearbete?

Fördjupad utvärdering vart tredje år

Utöver en årlig självutvärdering är det bästa praxis att genomföra en mer omfattande utvärdering av styrelsen minst vart tredje år. Kontakta Leadership Advisor Group för expertråd och för att få oöverträffad insikt i styrelsens styrkor och förbättringsområden.