Årlig självutvärdering av högsta kvalitet för styrelser

Spara värdefull personaltid och garantera anonymitet med vårt beprövade självutvärderingsformulär

Vår grundare Nina

Så fungerar det

Branschledarna vi jobbat med

Här är exempel på koncerner och organisationer som har använt våra undersökningar för att självutvärdera styrelsen via OnlineBoardEvaluations.com eller som en del av Leadership Advisor Groups externa styrelseutvärdering.

Agilyx
Ambu
Bio innovation
BW Offshore
Carlsberg
Chr. Hansen
Chromologics
Coloplast
Coop Bank
Coop Danmark
Copenhagen Airports CPH
Deepocean Group
DFDS
Diversified Gas & Oil PLC
Espersen
Finansiel Stabilitet
Fonden Socialt Ansvar
GN Group
Green Hydrogen Systems
Huscompaniet
ISS
Lloyd's Register Foundation
LR
Lundbeck
Maersk Drilling
NNIT
Nortel
Novo Nordisk Fonden
Novozymes
Nykode
Ørsted
Rockwool
RTX
Siemens Gamesa
Sonion
Tænketanken Hav
TGS
Uhrenholt
Velux
Vestas
VKR Holding
Zealand Pharma

Utvärdera din styrelse — varje år

De flesta styrelser vet att de bör göra en självutvärdering årligen och anlita en extern konsult för att genomföra en oberoende tredjeparts styrelseutvärdering minst vart tredje år.

Vi kan hjälpa din styrelse med en årlig “självutvärdering” eller “självbedömning”. I stället för att ni ska utveckla och genomföra er undersökning internt, använda värdefull personaltid och eventuellt äventyra anonymiteten så delar vi länk till vårt beprövade frågeformulär med medlemmarna av er styrelse och ger en sammanfattande rapport med anonymiserade kommentarer. Alternativt så kan ni använda ett eget formulär om ni föredrar det.

Ni får en ärlig, snabb och professionell bild av hur styrelsen presterar utan att behöva anlita dyr konsulthjälp. Våra tjänster kan vara en perfekt lösning för att få insikt i hur er verksamhet förbättrar och uppfyller kraven på årlig styrelseutvärdering inom de rådande styrningsriktlinjerna. Det är också en utmärkt lösning för företag som tidigare har arbetat med Leadership Advisor Group att självutvärdera med samma undersökning igen för att jämföra med tidigare år.

Detta får Ni

 • Beprövade frågeformulär

  Baserat på best practice från Leadership Advisor Groups mångåriga erfarenhet av att genomföra styrelseutvärderingar.

 • Benchmarking gentemot branschledare

  Benchmarka och jämför dina resultat med branschledare med hjälp av vår stora databas med styrelsebedömningar.

 • Snabba resultat

  Överlåt arbetet med att skicka länkar och påminnelser till oss. Vi skapar och skickar rapporten inom två veckor efter att enkäten har slutförts.

 • Experter på god förvaltning

  Vi är experter på relevanta styrningsriktlinjer och anpassar frågeformulären efter behov.

 • Insiktsfulla rapporter

  Lättanvända rapporter och grafer hjälper er att synliggöra styrkorna i er styrelse samt att belysa förbättringsmöjligheter.

 • Flexibelt och skräddarsytt efter era behov

  Ni kan göra det exklusivt för styrelseledamöter eller välja att även inkludera direktörer. Lägg till frågor om individers och kommittéers prestationer, om det är relevant.

 • Mät era framsteg

  På begäran sparar vi era resultat så att ni enkelt kan upprepa processen årligen och mäta era framsteg.

Är ni redo?

Få tillgång till vårt beprövade frågeformulär för att hjälpa er styrelse nå bästa möjliga resultat.

Fördjupad utvärdering vart tredje år

Utöver en årlig självutvärdering är det bästa praxis att genomföra en mer omfattande utvärdering av styrelsen minst vart tredje år. Kontakta Leadership Advisor Group för expertråd och för att få oöverträffad insikt i styrelsens styrkor och förbättringsområden.