Lösningar

Din selvforklarende styrelsesevalueringsrapport innehåller följande:

 • En översikt över hur respondenterna bedömer styrelsen, uppdelat i kategorier som strategiutveckling, möteseffektivitet, styrelsedynamik, samarbete med VD och daglig ledning med mera.
 • Respondenternas kommentarer inom varje kategori, slumpmässigt ordnade för att säkerställa att ingen kommentar är direkt kopplad till en respondent.
 • Översikt över påståenden som uppnår högsta och lägsta genomsnittliga "score", samt påståenden med störst spridning i svaren och de påståenden där styrelsen och den dagliga ledningen har mest divergerande uppfattningar.
 • Detaljerade resultat – genomsnittlig "score" för varje påstående och, vid relevans, också uppvisad i segment (styrelsen vs. den dagliga ledningen).
 • Benchmarking: Jämförelse med andra styrelser i vår databas (som innehåller tusentals respondenter) samt jämförelse med dina resultat från tidigare år (när relevant/om möjligt).
 • Individuella utvärderingsrapporter (valfritt) - distribueras till styrelseordföranden som kan dela dem med det aktuella styrelsemedlemmet. Detta är anonym feedback insamlad från övriga respondenter avseende vad varje enskilt styrelsemedlem gör bra och vad varje enskilt styrelsemedlem eventuellt kan göra mer eller mindre av.

Har du frågor om rapporten eller vill ha vår erfarna "voice-over" och perspektiv på resultatet kan detta ingå.

Den totala avgiften för ovanstående är € 4 000 – 7 000 beroende på styrelsens krav och önskemål.

Detta får Ni

 • Beprövade frågeformulär

  Baserat på best practice från Leadership Advisor Groups mångåriga erfarenhet av att genomföra styrelseutvärderingar.

 • Benchmarking gentemot branschledare

  Benchmarka och jämför dina resultat med branschledare med hjälp av vår stora databas med styrelsebedömningar.

 • Snabba resultat

  Överlåt arbetet med att skicka länkar och påminnelser till oss. Vi skapar och skickar rapporten inom två veckor efter att enkäten har slutförts.

 • Experter på god förvaltning

  Vi är experter på relevanta styrningsriktlinjer och anpassar frågeformulären efter behov.

 • Insiktsfulla rapporter

  Lättanvändliga rapporter och grafer hjälper er att tydliggöra styrkorna i er styrelse samt att belysa förbättringsmöjligheter.

 • Flexibelt och skräddarsytt efter era behov

  Bjud in endast styrelseledamöter eller välj att även inkludera företagsledare. Lägg till frågor om individers och kommittéers prestationer, om det är relevant.

 • Mät framsteg

  På begäran sparar vi era resultat så att ni enkelt kan upprepa processen årligen och mäta era framsteg.

Fördjupad utvärdering vart tredje år

Utöver en årlig självutvärdering är det bästa praxis att genomföra en mer omfattande utvärdering av styrelsen minst vart tredje år. Kontakta Leadership Advisor Group för expertråd och för att få oöverträffad insikt i styrelsens styrkor och förbättringsområden.